Iverus.eu


Prejdi na obsah

 

Vajanského 58 (budova starej Piešťanky oproti 1. ZŠ)
921 01 Pieštany


PhDr. Zuzana Mičková, PhD.


 V roku 1992 vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukonukončila štátnou skúškou zo všeobecnej psychológie a klinickej psychológie. V roku 2000 zrealizovala rigoróznu skúšku z poradenskej psychológie, v roku 2005 dizertačnú skúšku v odbore poradenská psychológia Od roku 2003 vlastní licenciu na vykonávanie psychologickej činnosti a od roku 2014 na výkon zdravotníckeho povolania v odbore klinická psychológia. Absolvovala výcviky v rodinnej terapii a v prevencii závislostí. Pôsobí ako odborný asistent na katedre psychológie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a vykonáva klinickú prax v ambulancii klinickej psychológie. V roku 2016 získala odbornú spôsobilosť na vykonávanie certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia. 


Zpäť na obsaha href="#imGoToMenu" title="Čítať túto stránku znovu"> Zpäť na hlavné menu