Iverus.eu


Prejdi na obsah

Špecifický okruh problémov

Zoznam dôvodov pre psychologickú pomoc je oveľa rozsiahlejší. Ak máte psychické problémy môžeme spoločne hľadať cestu k eliminácii problémov

 

 • Psychologické vyšetrenie vodičov s odobratým vodičským preukazom
 • Máte problémy so správaním svojich detí?
 • Majú Vaše deti problémy s učením?
 • Chcete zistiť intelektové a osobnostné predpoklady pre výber profesie dieťaťa?
 • Neviete nájsť vhodnú profesiu vzhľadom k zdravotnému postihnutiu dieťaťa?
 • Nemáte dobrú psychickú kondíciu z rôznych dôvodov a chcete nájsť pre seba riešenie ktoré Vám pomôže ?
 • Trápite sa dlhodobo istými problémami a potrebujete pomôcť na ceste k osobnému rastu?
 • Dostali ste sa do zložitej životnej situácie a potrebujete pomôcť v procese rozhodovania?
 • Potrebujete zistiť kvalitu psychických funkcií pamäť, pozornosť, výkonová motivácia a pod.?
 • Chcete pracovať na zvládaní stresu, koncentrácii pozornosti ?
 • Chcete zistiť intelektové a osobnostné predpoklady pre výber profesie dieťaťa?
 • Neviete nájsť vhodnú profesiu vzhľadom k zdravotnému postihnutiu dieťaťa?
 • Potrebujete zlepšiť kvalitu partnerského vzťahu?

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu