Iverus.eu


Prejdi na obsah

Zameranie


Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov

 

 


psychologické vyšetrenie žiadateľov o zbrojný preukaz

 

 


psychodiagnostika

     psychických porúch, intelektových schopností, osobnostných predpokladov pre výber profesie


poradenstvo
    psychologická intervencia v krízových situáciách, poradenstvo pri výchovných, osobnostných, vzťahových, partnerských problémov, poradenstvo pre nezamestnaných, poradenstvo pri problémoch v učení poradenstvo v súvislosti s profesijnou orientáciou

 

 


terapia
    porozumenie problémom, osobnostný rast, zmena


Zpäť na obsahdiv>